BCA

C LAB :PART A

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 PROGRAM 10

C LAB : PART B

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 PROGRAM 10

Write a C Program to generate n prime number by defining isprime () function

  
 /* Write a C Program to generate n prime number by defining isprime () function*/

  #include< stdio.h> 
  #include< conio.h>

  int isprime(int n){
    int m=0,i;
    m=n/2;  
      for(i=2;i<=m;i++)  
    {  
      if(n%i==0)  
      {  
      // printf("Number is not prime");  
      return 1;  
      }
    }  
      return 0;
    } 


  void main(){  
  int j,n,i,m=0,flag=0;  
  printf("PRINT N prime number from 1 to N:");  
  scanf("%d",&n);  
      

  for (j=0;j< n;j++){
   flag= isprime(j);
    if(flag==0)  
      printf("\n %d",j );

  }
  getch();
  
   }